Preporuke

Preporuke

Restoran Novi Sport je tokom svog rada uspostavio saradnju I zaslužio poverenje brojnih ustanova I kompanija.

1. Graditelj Beograd
2. Energogroup
3. Konzilijum Laboratorija
4. Osnovna škola “Vojvoda Mišić”
5. Osnovna škola “Sveti Sava”
6. Osnovna škola “Dušan Dugalić”
7. Osnovna škola “Svetozar Marković”
8. Osnovna škola “Filip Filipović”
9. Osnovna škola “Anton Skala”
10. Osnovna škola “Braća Baruh”
11. Osnovna škola “Vladislav Petković Dis”
12. Gimnazija “Vladislav Petković Dis”
13. Fabrika kartona Avala Ada